HIZLI ERİŞİM

EKONOMİK YAPI

 

Ana geçim kaynağı olarak tarım gösterilebilir.Geçmişte akıllara yer eden pamuk üretimiyle anılsa da, şimdilerde değişen ekonomik kaygılar sebebiyle, dönemden döneme değişmekle beraber buğday, mısır, karpuz üretimine de sıklıkla rastlanır. Köylerde çok ufak çapta büyük baş ve küçük baş hayvancılık da yapılır.

Tarımın ekonomide yoğun olarak yer alması, Ceyhan’ın ticaret ve sanayi olanaklarını da etkilemiştir. Ceyhan çevresinde onlarca ÇIRÇIR fabrikası ve mısır kurutma tesisleri yer alır.

Ayrıca Ceyhan’ın yakın çevresindeki Sugözü Termik Santrali, BOTAŞ, BTC Boru Hattı ve Toros Gübre Sanayi, Ceyhan’ın ekomisinde etkili rol oynamaktadır.