HIZLI ERİŞİM

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

İmar Durum Belgesi

1-Dilekçe 2- Harita Plan Örneği 3- Cepheleri gösterir Aplk. Krokisi 4-Kent.Sit Bölgesinde ise Tasdikli Röleve

 

2 gün

 

2

Aplikasyon Krokisi

1- Dilekçe 2- Aplikasyon Krokisi 3-Harita Müh.Büro Tescil Belgesi

1 gün

 

3

 

 

Temel Üstü Krokisi

1- Dilekçe 2- Yapı Ruhsatı 3- Kotlu Koordinatlı Tespit Kroki 4- Labo.Betonarme Çelik Çubuk, 5-7 ve 287 günlük bet. Bas. Muk. Deney sonuçları

1 gün

 

4

 

İmar Uygulamaları (Tevhit, İfraz, İhdas, Terk)

 

1- Dilekçe 2- Tapu Kayıt Belgesi 3- Kroki

7 gün

 

5

 

 

Mimari Proje Kontrol

 

1- Dilekçe 2- Tapu Kaydı 3- İmar Çapı 4- Aplikasyon  Krokisi 5- Yapı Denetim başvurusu 6- Mimari proje

7 gün

 

6

 

 

Plan Tadilatları

 

1- Dilekçe 2- Ölçekli çap 3- Tapu Kayıt Belgesi 4- Ölçü Krokisi 5- Öneri plan tadil paftaları 6- İzah raporu 7- Müellif yeterlilik belgesi

30 gün

 

7

 

İmar Durumu Bildirimi

 

Dilekçe

1 gün

 

8

 

 Numarataj

 

Dilekçe

1 gün

 

9

 Yapı Ruhsatı- Yapı Kullanma İzin Belgesi

1-Dilekçe 2-Kimlik fotokopisi 3-Tapu fotokopisi 4-Projeler     5-Krokiler 6-Hakediş evrakları 7- Proje müellifleri sicil durum belgeleri 8-Müteahhit ve şantiye lefi evrakları

Yapı Ruhsatı: 1 hafta

 

Kullanma izin belgesi 2 gün

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İlk Müracaat Yeri 

İmar ve Şeh.Müd.V.

İkinci Müracaat Yeri

Ceyhan Belediyesi

İsim

Gözde BOYACI SÜMER

İsim

 

Unvan 

İmar.ve Şeh..Müd. V.

Unvan

Bel.Başkan Yardımcısı

Adres

Ceyhan Belediyesi

Adres

Ceyhan Belediyesi

Tel

0(322) 6134022 

Tel

0(322) 6134022 

Faks

0(322) 6134026 

Faks

0(322) 6134026