HIZLI ERİŞİM

MADDE 6 - Özel Kalem Müdürlüğü’nün yürüttüğü görevler aşağıdaki gibidir.

Özel Kalem Müdürlüğü Büro İşlemleri

·         a) Başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.

·         b) Müdürlüğün yazışmalarını organize etmek.

·         c) Evrak arşivini yapmak.

·         d) Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

·         e) Başkanlık makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.

Başkanlık Sekretaryası:

·         a) Başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber, sekretaryada görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan Belediye Başkanı belirler.

·         b) Başkanlık Sekretaryası Belediye Başkanlığının günlük randevu düzenini sağlar.

·         c) Birim Yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar.

·         d) Belediye Başkanının mesajlarını diğer birimlere iletir.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7- Özel Kalem Müdürü:

·         a) Müdürlük bünyesinde yapılan iş ve işlerim doğru zamanda yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

·         b) Müdürlük bünyesinde bulunan görevlerin yasalara uygun yapılmasında ilgili personelle sorumluluğu paylaşır.

·         c) Müdürlük bütçesini belirler ve doğru şekilde harcanmasını sağlar. Yetkisi dahilinde bulunan yazışmaları yapar ve imzalar.

·         d) Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır.

·         e) Müdürlük personelinin izin organizasyonunu yapar.

MADDE 8- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli:

·         a) Yasa, Yönetmelik ve Tüzüklerle kendisine verilen görevleri yerine getirmek zorundadır.

·         b) Başkanlık makamı tarafından görev olarak tanımlanan ve yasalara uygun her işi yapmakla yükümlüdür.

·         c) Personel üstüne düşen görevleri yerine getirirken Ceyhan Belediyesi ve Başkanlık makamına yakışır hal ve davranışlar sergiler.

·          

İlk Müracaat Yeri

Özel Kalem Müd.

 İkinci Müracaat Yeri

Ceyhan Belediyesi

İsim 

Osman Bahri AÇLAN

İsim 

 

Unvan

Özel Kalem Müd. V.

Unvan

Bel.BaşkanYardımcısı

Adres

Ceyhan Belediyesi

Adres

Ceyhan Belediyesi

Tel

0(322) 6134022

Tel

0(322) 6134022

Faks 

0(322)613 40 26

Faks 

0(322) 6134026