HIZLI ERİŞİM

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru Beyan Formu

2-Esnaf ve Sana.t.Odası veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi

3-Tapu Fotokopisi-Kira Kontratı

4-Vergi Levhası

5- Nüfus Kimlik Fot.-Fotoğraf

 

1 gün

 

2

 Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru Beyan Formu

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi, fotoğraf

1 gün

3

Mesul Müdür Belgesi

1-Savcılık

2-İkamet İlmühaberi

1 gün

4

 

Yer Tahsisleri

   1-Dilekçe 

   2-Nüfus Cüzdan sureti

   3-Sabıka kaydı        

   4-Fotoğraf 

   5-Dernek Makbuzu

1 gün

5

Cezai Yaptırımlar

Denetim  Esnasında Kullanılan İhtarname  Tespit  tutanağı Zabıt Tutanağı

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

İlk Müracaat Yeri 

Ruhsat Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Ceyhan Belediyesi

İsim

İsmail TANIRGAN

İsim 

 

Unvan

Ruhsat Müdürlüğü

Unvan

Bel.Başkan Yardımcısı

Adres 

Ceyhan Belediyesi 

Adres

Ceyhan Belediyesi

Tel.

0(322)613 40 22

 Tel

0(322) 6134022

Faks

0(322)613 40 26

Faks

0(322) 6134026